Saturday, July 12, 2008

GPMS UiTM Sebagai Stakeholder Pembangunan UiTM

UiTM adalah institusi yang begitu penting untuk meramaikan lagi bilangan profesional di kalangan orang melayu. UiTM mengharapkan dengan pertambahan bilangan profesional di kalangan orang melayu dan bumiputera ini dapat meningkatkan martabat orang melayu.

GPMS UiTM adalah stakeholder (pihak yang mempunyai kepentingan/memain peranan) untuk UiTM mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada masa UiTM menekankan aspek akademik kepada pelajarnya GPMS UiTM pula memberi penerapan mengenai semangat perjuangan yang wajib ada pada setiap anak melayu. UiTM dan GPMS UitM bergerak selari dalam merealisasikan matlamat untuk melahirkan profesional melayu yang membawa agenda melayu.

GPMS UiTM menfokus kepada elemen kepimpinan (kepada kumpulan sasaran mahasiswa) melalui program yang berbentuk khidmad masyarakat, kerohanian, pendedahan politik matang, aktiviti lasak, penerapan intelektual dan pemikiran kritikal. Pada masa yang sama ianya realistik dengan kehidupan sebagai seorang pelajar yang mempunyai tanggungjawab akademik. Hasil yang diinginkan adalah melahirkan pemimpin profesional yang bijak mencorakkan politik bukanya pemimpin yang menjadi hamba kepada politik.

Namun demikian kami juga tidak mengabaikan aspek kosmetik seperti publisiti namun ianya adalah mengikut keutamaan.

Melayu Kan Gagah di Nusantara